Komitet Naukowy

Prof. Ewa Lech-Marańda - Krajowy Konsultant ds. hematologii
Prof. Sebastian Giebel - Prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych
Prof. Andrzej Hellmann - Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog kliniczny
Prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog kliniczny
Prof. Tadeusz Robak - Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów