Program


Piątek, 22.02.2019 r.
12:00-13.00
 Lunch
13:00 - 13:15
Otwarcie Konferencji - Dr Avi Matan, Dr Adam Goszczyński
13:15 - 14:45
AML - ostra białaczka szpikowa
Przewodniczący sesji: Prof. Lidia Gil, Prof. Ewa Lech-Marańda, Prof. Agnieszka Wierzbowska
13:15 - 13:40
Praktyczne aspekty zastosowania midostauryny u pacjentów z AML FLT3+
Prof. Agnieszka Wierzbowska
13:40 - 13:55
Prezentacja przypadków klinicznych AML FLT3+
Dr Elżbieta Patkowska
13:55 - 14:20
Inhibitory FLT3 u chorych z AML poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych
Prof. Lidia Gil
14:20 - 14:35
Proces standaryzacji oceny mutacji FLT3 w ośrodkach polskich - update
Dr Marta Libura
14:35 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:00
 Przerwa kawowa
15:00 - 16:40
CML - przewlekła białaczka szpikowa
Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Lewandowski, Dr hab. Tomasz Sacha, Dr Marek Dudziński
15:00 - 15:25
Treatment Free Remission - droga do wyleczenia pacjenta z PBSz
Dr Peter Schuld
15:25 - 16:05
Odstawienie terapii w PBSz w warunkcah polskich w 2019 roku
Ekspercki panel dyskusyjny

Dr Peter Schuld
Dr hab. Tomasz Sacha - moderator
Prof. Krzysztof Lewandowski
Dr Marek Dudziński
16:05 - 16:15
Dyskusja
16:15 - 16:35
Prezentacje przypadków klinicznych PBSz
Dr Ewa Mędraś, Dr Agata Lehmann-Kopydłowska
16:35 - 16:40
Dyskusja
16:40 - 16:55
 Przerwa kawowa
16:55 - 18:25
MF - mielofibroza
Przewodniczący sesji: Prof. Joanna Góra-Tybor, Prof. Tomasz Wróbel, Prof. Jan Maciej Zaucha
16:55 - 17:15
Jakość życia a redukcja rozmiarów śledziony jako wskaźniki skutecznego leczenia pacjentów z mielofibrozą
Prof. Tomasz Wróbel
17:15 - 17:25
Prezentacja przypadku klinicznego MF
Dr Marta Sobas
17:25 - 17:45
Wczesne stadia zaawansowania mielofibrozy. Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
Prof. Joanna Góra-Tybor
17:45 - 17:55
Prezentacja przypadku klinicznego MF
Dr Aleksandra Gołos
17:55 - 18:15
Wyzwania podczas leczenia pacjenta z czerwienicą prawdziwą
Prof. Jan Maciej Zaucha
18:15 - 18:25
Dyskusja
18:25 - 18:40
 Przerwa kawowa
18:40 - 19:30
ITP - pierwotna małopłytkowość immunologiczna
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Basak, Prof. Krzysztof Chojnowski
18:40 - 19:00
Rola splenektomii w leczeniu pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną
Prof. Grzegorz Basak
19:00 - 19:20
Miejsce eltrombopagu w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych
Prof. Krzysztof Chojnowski
19:20 - 19:30
Dyskusja
20:00
Kolacja
Sobota, 23.02.2019 r.
9:00 - 10:10
AdvSM - mastocytoza
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Helbig, Dr hab. Magdalena Lange, Dr Krystyna Gałązka, Dr Andrzej Mital
09:00 - 09:55
Postępy w diagnostyce i leczeniu mastocytozy układowej - perspektywy hematologa, dermatologa i patomorfologa
Ekspercki panel dyskusyjny

Dr hab. Magdalena Lange
Dr Krystyna Gałązka
Prof. Grzegorz Helbig - moderator
Dr Andrzej Mital
09:55 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:25
 Przerwa kawowa
10:25 - 11:25
CAR-T
Przewodniczący sesji: Prof. Grzegorz Basak, Prof. Sebastian Giebel
10:25 - 10:50
Biologiczne, kliniczne i organizacyjne aspekty terapii CAR-T cells
Prof. Sebastian Giebel
10:50 - 11:15
CAR-T cells w leczeniu DLBCL
Prof. Grzegorz Basak
11:15 - 11:25
Dyskusja
11:25 - 11:40
 Przerwa kawowa
11:40 - 12:20
Dlaczego ważne są szczegóły, czyli jak przygotować publikację i jak planować swoją karierę naukową?
Prof. Wojciech Wysocki
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 13:00
Postępowanie żywieniowe u pacjenta hematologicznego
Dr Agnieszka Stąpór
13:00 - 13:10
Zakończenie Konferencji
13:10
 Lunch